uc-digital-strategi

ÄR NI REDO FÖR FRAMTIDENS UTMANINGAR?

Sigma kan genom sin erfarenhet och analysmetoder säkerställa affärsmodeller och framtidssäkra e-plattformar som fungerar såväl för dagens verksamhet som företagets framtida digitala prioriteringar. Vi kan också ta temperaturen på er för att se hur mogna ni är i förhållande till er bransch avseende IT-stöd, digital marknadsföring och kundlojalitetssystem.

DIGITAL STRATEGI

Många företag har levt länge med sina befintliga affärskanaler, allt ifrån det traditionella butiksledet till egen e-handel och till andra externa online-kanaler. Problemet är att kanalerna ofta agerar som isolerade öar. Det är här Sigma kommer in och svarar på följande frågor:

• Hur ska verksamheten utveckla sina kommande affärer och möta de framtida kundbehov som finns?

• Hur ska man kunna utveckla en skalbar affärsplattform som möter upp den vision och de tillväxtmål som är uppsatta?

• Hur ska verksamheten hinna med sin expansion utan att drunkna i interna processer och uppdatering av de kanaler som finns?

• Omvärlden förändras, förändras ni i takt med den?

Customer Experience Management (CXM)

Det är en övergripande trend inom e-handeln idag att med hjälp av verktyg i e-handelsplattformen stötta kundresan innan, under och efter ett köp. Vikten och behovet av en relevant kundupplevelse som kompletterar själva handelsfunktionen är idag mycket stort. Standardfunktionalitet som tillgänglighet, betalning och leverans kompletteras med relevans och personalisering i fråga om sortiment, erbjudande och kommunikation.

Verktygen hamnar i ett område som övergripande kallas för Customer Engagement eller Customer Experience Management och består idag av flera olika metoder och funktioner för att stärka kundens köpupplevelse.

E-HANDELSSTRATEGI

Vi vet vad som krävs för en framgångsrik e-handel. I en ständigt föränderlig bransch gäller det att alltid ligga steget före. För oss är e-handel inte en teknisk lösning, det är en helhetslösning. Läs mer hur vi tänker e-handelsstrategi, ladda ner vår PDF.

NORDIC LAUNCH SUPPORT

Are you establishing your e-commerce in the Nordics? Congratulations! We have one of the most mature markets, where e-commerce growth stands for over 55% of the total retail turnover. But how do you become successful in the Nordics? Download our PDF to learn more.

STRATEGIWORKSHOP

Vad är viktigt och var ska man börja? Ledningsgruppen och VD:n har högsta ansvaret för företagets mål och framtid, men har inte alltid tid eller kunskap att ta fram en digital strategi. Vi kan hjälpa er med strategin i en workshop riktad till just ledningen.

Sofie Hedman

Vill du veta mer?

Sofie Hedman
E-handel, Affärsutveckling, Digital Strategi
sofie.hedman@sigma.se
+46 73 723 79 55

Kontakta oss