uc-kundupplevelse

KUNDUPPLEVELSE

Idag har kunden den digitala makten. De följer sina sinnen och kan med ett enkelt klick välja att byta väg och leverantör. Därför gäller det som avsändare att maximera den sändningstid man får. Det räcker inte att bara ha ett bra erbjudande och innehåll. När kunden besöker dig måste allt klaffa.

User Experience design - UX

Med kunskap om detta kan man fråga sig, finns det något viktigare än kundupplevelsen? Att optimera sin webbplats ur ett UX-perspektiv är idag en självklarhet för de flesta. Dock finns det mer och mindre effektiva metoder för hur du lyckas bäst.

Ett framgångsrikt utvecklingsprojekt håller nära kontakt med den tänkta målgruppen i varje fas. Allt för att så långt som möjligt skapa en positiv upplevelse vad gäller struktur, innehåll, design och funktionalitet. Men det är först i testfasen man riktigt kan mäta hur väl man lyckats. Det finns stora värden att vinna genom att utföra ett fullskalig UX-test och optimera sin investering.

Vi kan göra en mängd olika analyser och testningar för att förbättra er UX-design och ge era kunder bästa möjliga upplevelse, till exempel användarundersökningar, ögonrörelsemätning, A/B-testning och tillgänglighetsanalys.

CXM-optimering

Om du vill hitta en väg att enklare prioritera och snabbare optimera dina kunders digitala upplevelser kan Sigma hjälpa till med en metod baserad på best practice från tusentals lösningar som löpande optimeras med SBOS. Metoden ger stöd till att snabbt definiera era styrkor baserat på era tekniska förutsättningar, er organisations kompetens och era resurser för de olika rollerna. Den ger också stöd till att identifiera vilka möjligheter som närmast bör prioriteras för att kunna dra nytta av möjligheten och vilken väg man ska ta dit.

Definiera dina styrkor och möjligheter och lägg grunden till din digitala transformation – på mindre än 6 veckor.

Personalisering

Att kunna erbjuda relevanta kundupplevelser är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för framtidens företag. Om du vill öka effekten i dina digitala kanaler, öka konvertering, fånga intresset från fler möjliga köpare och sälja mer till både nya och befintliga kunder måste du vara relevant. Det handlar om att på olika sätt öka personaliseringen av ditt erbjudande och din kommunikation och till det finns flera digitala metoder för att åstadkomma detta.

Sigma hjälper dig välja den metod som passar er bäst – oavsett om det gäller enklare metoder baserade på regelstyrd publicering eller mer avancerade beräkningsmetoder för att förutse besökarnas agerande och behov.

Kundupplevelse genom branding och content

Låt upplevelsen av ditt varumärke hänga ihop oavsett hur kontakten sker. När mötet genomsyras av samma själ, vad gäller innehåll och design i digitala kanaler och vid personliga kontakter i butik, ökar konvertering och försäljning.

Genom att sätta sig in i besökarens kontaktvägar till ditt företag och utveckla en stark strategi för branding, innehåll och kampanjer får era erbjudanden större effekt. Resultatet kommer att märkas i antal avslut.

Knyt ihop kundupplevelsen online med offline

Öppna upp en helt ny dimension i kundupplevelsen. Sigma låter din virtuella och fysiska affär flyta samman med IoT - Internet of Things. Datainsamling, mätning och optimering är en viktig komponent i e-handel, men i jämförelse med den fysiska butiken har möjligheten att samla data och mäta länge varit begränsad. IoT gör att vi kan mäta aktiviteter i fysisk handel på samma sätt som vi idag mäter densamma på webben. Det skapar helt nya möjligheter till en anpassad kundupplevelse före, under och efter ett köp.

Fredrik-Axell-contact

Vill du veta mer?

Fredrik Axell
Business Area Manager
fredrik.axell@sigma.se 
+46 730 700 156

Kontakta oss

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se

Nu har Sigma IT blivit Nexer – framtidens techbolag. Med digital spetskompetens inom strategi, teknik och kommunikation skapar vi framtiden redan idag. Som kund hos oss ligger du alltid steget före.