VIKTEN AV ATT HA EN MDM-STRATEGI

Nexer (fd Sigma IT) har lång och bred erfarenhet av att implementera och arbeta med olika IT-system i många olika länder, företag och branscher. Våra erfarenheter gör oss till en perfekt partner för er digitaliseringsresa. Det har alltid varit en utmaning att hantera masterdata, det vill säga affärskritisk data. De system, register och kanaler som data lagras och presenteras i är idag fler än någonsin, vilket ökar behovet av central och kontrollerad hantering. Det första vi kan hjälpa er med är att ta reda på var ni står idag. Vi kan sedan rekommendera lösning eller gå in som implementationspartner av ett system. 

MDM MATURITY ASSESSMENT - online

Nexers MDM Maturity Assessment är det första steget på din väg till en stark och hållbar masterdatastrategi. Det ger en visuell översikt för att enkelt identifiera och kommunicera styrkor och utmaningar. Ett verktyg som hjälper till att utvärdera aktuell mognadsnivå för att ställa in en vision eller för att mäta effekten på genomförda MDM-projekt.

Det första vi kan hjälpa dig med är att ta reda på var ni står idag. Med hjälp av vår MDM Maturity Assessment får ni en nulägesrapport och visuell översikt över era styrkor och svagheter som de ser ut idag. Efter det kan vi sätta upp en vision för vad ni vill uppnå.

Vi är experter som gärna ger råd

Vi har god erfarenhet av att hålla workshops med företag för att identifiera och analysera affärsprocesser och datamodeller, samt att stötta och ge råd i data management, MDM-projekt och förstudier. När ni känner er redo att handla upp ett system matchar vi gärna era behov och önskemål med en rekommendation eller konkret förslag på lösning som kan ge just er värde.

Våra metoder är baserade på många års erfarenhet av att konsultera och implementera MDM och PIM i olika branscher. Vi är övertygade om att vi, för att skapa bästa möjliga lösning, först måste förstå och definiera de relevanta affärsprocesserna tillsammans med vår kund. Vi gör detta först, innan vi börjar implementera någonting.

SEX RÅD FÖR ATT LYCKAS MED IMPLEMENTATIONSPROJEKET

 

Genom vår långa erfarenhet av att implementations-, konifigurations och integrationsprojekt har vi identifierat några framgångsfaktorer för att lyckas.

I Var redo att starta projektet så fort som möjligt. - Se till att ha kontrakt och andra styrdokument på plats, resurser ombord och era mål formulerade och tillgängliga.

II Kom överens om en projektmodell med alla parter. - Välj inte en modell som ni inte är vana vid.  Även om vi rekommenderar ett agilt, iterativt arbetssätt, så välj inte det om inte alla inblandande förstår det, eller om det inte matchar er interna projektövervakning.

III Definiera era strategier så snart som möjligt. - Hur ni ska hantera förändringar i organisationen, hur ni ska kommunicera, migrera data, integrera system och testa.

IV Inledande workshopar om övergripande krav (Epic Stories i en Backlog) bör täcka hela projektomfånget. Inte bara den första fasen.

V Om ni valt en agil projektmetodik, skriv inte någon User Story /Use Case som kräver mer utveckling än vad som ryms inom en sprint utan splitta hellre upp till mindre delar.

VI I projektet ska det ingå att löpande föra över kunskap, så att interna administratörer, support och användare kan underhålla systemet så snart som möjligt efter ni går live.

VI KAN MDM

På Nexer har vi lång erfarenhet av MDM och kan hjälpa dig att sätta upp en framgångsrik strategi för din data. Vi implementerar och sätter upp in- tegrationer med de system som behövs. Vi anser att bra Master Data Management kommer ur en kombination av organisation, teknik, system och processer. Oavsett om du är nyfiken på MDM eller letar efter en partner med expertis inom masterdatahantering för att analysera eller ge dig råd om din digitala resa eller ett MDM-projekt, så betyder att arbeta med oss en lovande framtid!

PARTNER MED VÄRLDSLEDANDE PLATTFORM

Sedan 2011 samarbetar vi med Stibo Systems, som exklusiv Enterprise partner i Norden. Stibo Systems MDM-plattform STEP är hållbar och skalbar för dina framtida affärsbehov med flexibilitet att utvidga med andra masterdatadomäner. Den är utvecklad för att lösa affärsproblem, inte ett IT-problem. Lösningen fokuserar på datakvalitet och funktionalitet för effektiv administration, workflowhantering och automatisering och har ett inbyggt stöd för dataanalys med hjälp av AI och ML.

Fredrik Larsson

Vill du veta mer?

Fredrik Larsson
Business Unit Manager
fredrik.larsson@nexergroup.com
+46 733 20 73 13

Kontakta oss