STIBO SYSTEMS PRODUCT MDM ÄR PIM MED EXTRA ALLT

Produktinformation involverar en mängd olika attribut, relationer, texter, bilder och specifikationer som ofta finns utspridda i en mängd olika system, applikationer och databaser. Att hantera och dela den informationen – som är en komplex sammansättning av egenskaper och relationer – är en process som ofta är för komplicerad för traditionell Product Information Management (PIM). Affärskritisk data benämns också som masterdata och de flesta verksamheter har sådan i form av produktdata men också kunddata, leverantörsdata, med mera. Genom att arbeta med PIM på en multidomän MDM-plattform som Stibo Systems' så tänker du ett steg längre och får PIM med extra allt.

EFFEKTIVISERING AV DATAHANTERING OCH ACCELERERAD TIME TO VALUE

Med Stibo Systems Product MDM arbetar du mer effektivt och strategiskt med att samla in, hantera och dela produktinformation över hela värdekedjan. En centraliserad, helhetslösning för att organisera, kategorisera, lokalisera, synkronisera och berika produktdata i enlighet med uppsatta affärsmål. MDM-systemet ersätter inte nödvändigtvis alla era andra informationssystem, men det får dem att arbeta mer effektivt genom att integrera med dem.

Externa parter och system kan syndikera sitt produktdata till systemet säkert och effektivt med tjänsten PDS och genom funktionen Buy-side / Sell-side kan man sätta upp ett Golden Record för en egen kvalitetssäkrad datastandard. Du slipper dubletter, du hanterar versioner och språkdimensioner, du kan se relationer, analysera, ta bättre beslut och korta ner time-to-value.

Product MDM stöttar även data governance så att du kan arbeta strategiskt med datasäkerhet och dataintegritet, öka den operativa effektiviteten och skapa en verkligt datadriven konkurrensfördel.

PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT
stibo-step-pim-1

 

MED VÅR PIM ACCELERATOR GÅR DET SNABBT

Vi kan hjälpa er att få upp ett PIM-system på bara 10 veckor med vår PIM Accelerator. Lösningen är baserad på Stibo Systems världsledande Enterprise Platform (STEP).

PIM FOR RETAIL

Detaljhandeln fortsätter att förändras i en aldrig tidigare skådad takt och som återförsäljare måste man hänga med och utvecklas för att överleva och konkurrera. Man behöver ett snabbt tillvägagångssätt för att registrera, behandla och få ut rätt data i olika kanaler, för att snabbt kunna utöka produktsortiment och leverera engagerande, personliga omnikanal-upplevelser. Stibo Systems PIM for Retail är en lösning som är skräddarsydd för att hantera detta.

Den bygger på Stibos världsledande Product MDM plattform och har anpassats med intuitiva, förkonfigurerade moduler, arbetsflöden, affärsregler, instrumentpaneler och datamodeller. PIM for Retail har ett intuitivt webbaserat gränssnitt och inkluderar dessutom Stibo Systems PDS lösning för att underlätta onboarding av produkter och samtidigt bibehålla detaljhandelns datastandarder. Resultatet är en lättintegrerad, lättanvänd och anpassningsbar lösning som gör det möjligt för återförsäljare att fokusera på kors- och merförsäljning istället för att jobba med datainsamling och onboarding. Lösningen innehåller allt som återförsäljare behöver och inget de inte behöver.

PRODUCT DATA SYNDICATION – PDS

PDS, produktdatasyndikering, är det smarta tillvägagångssättet för en snabbare import och export av produktdata och möjliggör en snabbare time-to-market för produkter, och detta med ökad datakvalitet och förbättrade kommunikationsmöjligheter mellan parterna.

Återförsäljare och distributörer får ofta produktdata i leverantörernas egna format och behöver manuellt kontrollera, hantera, godkänna och publicera den som en del av PIM-processen, (Product Information Management-processen). Produktdatasyndikering förenklar och automatiserar detta. Den kopplar ihop olika system och översätter leverantörens format till återförsäljarens format. Med Stibos molnbaserade PDS-lösning kan leverantörer ladda upp data i det format de väljer (t.ex. en Excel-fil över webben), och mottagaren tar emot och godkänner denna data med hjälp av automatisk mappning mot deras datamodell och i vald integrationslösning. Leverantören behöver bara mappa sin data mot återförsäljarens datamodell vid den första dataöverföringen och därefter återanvänds denna matchning för kommande överföringar och skapar en sömlös process. Leverantören får besked om deras data blivit godkänd eller behöver kompletteras.

STIBO SYSTEM'S PRODUCT DATA SYNDICATION

Stibo-Systems-Product-Data-Syndication_no-title

Fredrik Larsson

Vill du veta mer?

Fredrik Larsson
Business Unit Manager
fredrik.larsson@nexergroup.com
+46 733 20 73 13

Kontakta oss