Skuggan av ett flygplan över paradisstrand

UNIFIED COMMUNICATION I RESEBRANSCHEN

När vi pratar om Unified Communication i resebranschen, kallar vi vår lösning för Travel Information Management System, TIMS. 

Under år 2004 drabbades flera länder, däribland Thailand, av en stor tsunami. Ett av de stora svenska resebolagen hade då problem med att få kontakt med sina resenärer och insåg därmed att de behövde en metod för att kunna upprätthålla kontakt oavsett var, eller under vilka omständigheter, kunden än befinner sig. Detta är bakgrunden till tjänsten TIMS.

TIMS möjliggör för ditt företag att kommunicera med dina kunder via flera olika kanaler så som iOS- och Android-appar, chat-fönster på supportens webbsida, SMS och e-mail. Meddelanden kan skickas till olika typer av grupper, exempelvis alla resenärer på en viss flight, ett visst hotell, en viss destination, ett visst kundsegment eller till en enstaka resenär. Det finns i dag också möjlighet att implementera så kallade AI-chatbots där en motor för artificiell intelligens kan hjälpa din kundsupport att hantera många frågor av liknande karaktär, och därmed sänka dina kostnader

unifed_communication_i_resebranschen-2-1

En multikanallösning för effektiviserad kunddialog

Meddelanden kan skickas och konversationer följas, ända från det att en kund anmäler sig till en resa, tills det att kunden, och all kommunikation rensas bort ur systemet (valfritt definierad tid efter slutförd resa i enlighet med regler för GDPR). Under den tiden kan du dessutom skicka riktade meddelanden med erbjudanden för olika utflykter, aktiviteter och annan merförsäljning. Med TIMS kan du även föda ett Marketing Automation-flöde i ditt CRM, med information.

Till skillnad från många andra kommunikationssystem, får du i TIMS en samlad bild av all kommunikation med samma kund. Alla meddelanden som skickats till eller från en viss person kan följas i samma enkla grafiska gränssnitt, markerade med vilken typ av kanal som meddelandet skickats genom och med färgade flaggor som talar om ifall vi fått ett leveranskvitto tillbaka. Du kommunicerar med kunden genom en portalsida som kan användas i en vanlig webbläsare eller genom en iOS-app som körs på en iPad. Portalsidan lämpar sig bäst för stationär personal som kanske arbetar på ett Call Center, medan iPads passar bättre för de reseledare och guider som hanterar kunderna ute vid destinationerna. Förutom manuell kommunikation stöder tjänsten en mängd olika automatiska och semiautomatiska typer av utskick.

Merförsäljning

Med tjänsten kan du exempelvis meddela vilka utflykter som finns att boka under resan.

Läs mer om merförsäljning i mobilen för en förbättrad reseupplevelse.

Använda TIMS vid krishantering och nödsituationer

Vid händelser så som naturkatastrofer och terrorattentar, kan du informera såväl grupper som enstaka resenärer om vad som händer, lugna ned oroliga familjer och ge dem instruktioner för hur de ska hantera situationen.

unifed_communication_i_resebranschen-3-2

Situationsanpassad information för en grupp på en specifik destination

Du kan använda TIMS för förseningsmeddelanden. Om till exempel ett flygplan är kraftigt försenat kan ny tid för både flygavgång och pickup av transfer skickas genom tre kanaler; SMS, app och e-mail.

Om det är dåligt väder och utflykten blir inställd, kan alla anmälda enkelt meddelas.

TLM (Travel Lifecycle Management) – Automatiserad regelstyrd information som följer kunden under hela resan.

• Före-resan-information
• Före-anländande-information
• Ankomstmeddelande
• Farvälmeddelande
• Uppföljningsfrågor

Fördelar med TIMS

• Möjliggör snabb och förstklassig service, samt kundsupport, med snabba svar till kund.

• Möjliggör effektiv dialog med såväl individer som grupper. Både individuella meddelanden och gruppmeddelanden kan skickas ut, resenärerna kan svara i den kanal de föredrar och all kommunikation samlas på ett ställe.

• Reseledarna får ett kommunikationsverktyg som möjliggör för dem att hålla reda på alla sina resenärer utan att det blir personbundet.

• Sänker kostnader genom att reseledare, som tidigare åkt ut varje dag till hotellen på destinationerna för att svara på frågor, inte behöver göra det längre. Resenärerna kan istället ställa frågorna direkt till sina reseledare på destinationen eller via app, SMS, chat eller e-mail.

• Det behövs inte längre några broschyrer eller pärmar med resmål på hotellen. Resenärerna påminns om utflykter via tjänsten och kan boka dem direkt i sina mobiler.

• Det behövs färre guider ute på destinationerna.

Milos Rajkovic

Vill du veta mer?

Milos Rajkovic
Business Unit Manager
milos.rajkovic@nexergroup.com 
+46 733 233 098

Kontakta oss