proaktiv-kommunikation-medborgardialog-1

MEDBORGARDIALOG MED UNIFIED COMMUNICATION

Genom möjligheten att samla all kommunikation är vår lösning lämplig för medborgardialog och avbrottskommunikation i kommunala verksamheter. Detta eftersom den möjliggör både manuell och automatisk gruppkommunikation. Du kan, med hjälp av lösningen, också hantera svaren på dessa på ett och samma ställe.

Proaktiv dialog i kommunala verksamheter

Unified Communication är en komplett lösning för kommunala verksamheter som, proaktivt vill kunna gå ut med information och avbrottskommunikation. Om exempelvis strömmen går i ditt område, kan kommunen proaktivt gå ut och informera alla som bor i området om att de vet att din ström är borta och arbetar på en lösning.

Genom Unified Communication kan vi samla ihop information till alla som bor i kommunen och därmed möjliggöra en effektiv proaktivitet och leverera önskat budskap – oavsett kanal. Gruppkommunikationen kan skötas både manuellt och automatiskt, och med hjälp av lösningen kan du också hantera svaren på denna på ett och samma ställe.

Vi levererar lösningen som en tjänst med fullständigt applikationsansvar och drift.

Fem exempel på appliceringspunkter för Unified Communication

• Väg- och trafikproblem
• Vatten
• El
• Bredband
• Skogsbrand

DIALOG I SKOLAN

Både i vardag och i krissituationer är det viktigt att kunna nå elever, föräldrar och lärare med relevant information på ett effektivt sätt. Med Unified Communication kan du skicka meddelanden i multipla kanaler, till exempel SMS, WhatsApp eller e-post och mottagarna kan läsa och svara i den kanal de föredrar. Kommunikationen samlas i ett och samma gränssnitt och möjliggör effektiv dialog, både med individer och grupper.

DIALOG I VÅRDEN

Ibland är det viktigt att kunna nå ut med information snabbt och effektivt till vårdpersonal, patienter, brukare eller anhöriga. Unified Communication möjliggör både individuell kommunikation och gruppkommunikation i SMS, e-post och WhatsApp. Mottagarna kan svara i den kanal de önskar och På detta sätt kan er dialog med vårdpersonal, patienter, brukare eller anhöriga effektiviseras både i svåra lägen och i vardagen.

Milos Rajkovic

Vill du veta mer?

Milos Rajkovic
Business Unit Manager
milos.rajkovic@nexergroup.com 
+46 733 233 098

Kontakta oss