Guide – ledningssystem anpassat för SharePoint Modern och ISO 9001

ISO 9001 kompabilitet är en självklar del av alla ledningssystem. Med Guide är alla viktiga aspekter på plats. Det har aldrig varit enklare att tillhandahålla tydlig information och kontinuerlig processförbättring.

Enkelt att hantera – lätt att hitta

Guide är ett enkelt ledningssystem anpassat för SharePoint Modern. Här samlar ni verksamhetens styrande dokument, instruktioner och processbeskrivningar i ett webbverktyg som är lätt att hantera. Det är sökbart, enkelt och tillgängligt för samtliga medarbetare, var de än befinner sig. Guide innebär även att ett standardiserat arbetssätt med dokumenterad ansvarsfördelning för processer och tillhörande dokument implementeras. Det skapar ordning och reda.

Personligt ansvar och uppföljning

Guide gör det möjligt att skapa processer i Microsoft Visio och sedan publicera dem direkt på en bestämd sida i ledningssystemet eller som en integrerad del av intranätet.

All information har en ägare som ansvarar för att information är uppdaterad. Guide gör det enkelt att visa processens riskbedömning och har också ett inbyggt stöd för återkoppling, rapportering om avvikelser och revision.

En informationsägare har också möjlighet att följa upp och se vem som läst särskild information och när.

Susanne_Erkenmark

VILL DU VETA MER?

SUSANNE ERKENMARK
Business Area Manager
Nexer Worklife
susanne.erkenmark@nexergroup.com
+46 73 40 82 927

Kontakta oss

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se

Nu har Sigma IT blivit Nexer – framtidens techbolag. Med digital spetskompetens inom strategi, teknik och kommunikation skapar vi framtiden redan idag. Som kund hos oss ligger du alltid steget före.